Secret pour la célébrité l’amour la réussite en tout domaine l’ouverture à 100%

ya-Fatah et ya-Razàq

A zikrer pendant 14 jours à commencer un dimanche

Ya Allahou ya djamihou ya fatahou ya razaqou (47154/14jours)

Douha: Allahouma arqaní rizqane wá sihane kasírane wa fatahna ghàdjilane qaríbane wa salàmatane wa mahabatane wa daradjatane rafíghatane wa adjmaghlí djamígh anewaghile arzàqi bilà hadeudine wa là nihà yati mine aydíl nàsi bihaqi asmahil housnà yà allahou ya djamihou ya razàqou bihormati djibrílou wa mikáhilou -3fois ou 5fois ou 7fois ou 9fois ou 7079 fois(en halwatou)

Çalatoul fatiha 70 fois