Recettes mystiques

Secret pour la célébrité l’amour la rèussite en tout domaine l’ouverture à 100%

Secret pour la cèlèbritè l’amour la rèussite en tout domaine l’ouverture a 100% ya-Fatah et ya-Razàq A zikrer pendant 14 jours à commencer un dimanche Ya allahou ya djamihou ya fatah ya razaq (47154/14jours) Douha: Allahouma arqaní rizqane wá sihane kasírane wa fatahna ghàdjilane qaríbane wa salàmatane wa mahabatane wa daradjatane rafíghatane wa adjmaghlí djamígh anewaghile… Lire la suite Secret pour la célébrité l’amour la rèussite en tout domaine l’ouverture à 100%